NEWS1: לידר אנליזות ממליצה על רכישת מניית ישראל קנדה

בתחזית שנתית שהוציאה ללקוחותיה פרסמה לידר אנליזות על המלצות קנייה לחברות הרשומות למסחר בבורסה. כפי שדווח באתר NEWS1, אחת ההמלצות החמות: ישראל קנדה, עם מחיר יעד 15 ש”ח למניה (מחירה העדכני בבורסה ליום פרסום הדו”ח 7.71 ש”ח למניה).

הסקירה שערכה לידר אודות עסקי ישראל קנדה מתבססת על היתרונות היחסיים של קבוצה זו, המחזיקה מקרקעין במיקומים משובחים ביותר בתל אביב, ירושלים ובאזורים נוספים. חלק מהקרקעות נרכשו במחירים היסטוריים נמוכים, ובלא מינוף משמעותי, ולכן הרווחיות הגלומה בהם תהא גבוהה יחסית.

לקריאת הכתבה המלאה באתר NEWS1, לחצו כאן.