הכנסותיה של ישראל קנדה זינקו ל- 618.5 מיליון ש”ח ברבעון השני

כפי שדווח באתר ספונסר, חברת ישראל קנדה פרסמה את תוצאותיה לרבעון השני של השנה, לפיהן הכנסותיה עלו לכ- 618.5 מיליון שקל, לעומת כ- 123.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול מיוחס בעיקרו ברווח לפני מס מעסקת מכירת 50% מפרויקט בית הנערה, בהוד השרון, ומהרווח לפני מס ממכירת הקרקע במתחם הרכבת, בתל אביב. את הרבעון השני לשנת 2022 סיימה החברה ברווח נקי של כ- 65.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 85.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ברק רוזן, בעלים ומנכ”ל ישראל קנדה, אמר: “ישראל קנדה ממשיכה להציג תוצאות חזקות, מימשנו נכסים בהיקף כספי של למעלה ממיליארד שקל ומכרנו כ- 230 דירות בתמורה לכ- 1.1 מיליארד שקל נוספים. הצפנו ערך משמעותית גם בתחום המלונאות המלווה בהבעת אמון ע”י מנורה ביטוח שנכנסה כשותף בחברת המלונאות”.

“יכולות אלו של החברה לצד יתרות המזומנים ונכסים פיננסיים גבוהות, מלאי קרקעות בעלות של למעלה מ- 3.3 מיליארד שקל לרבות איכותם ומיקומם של נכסים אלו, בשילוב ביקושים גבוהים המשתקפים בקצב המכירות לדירות, מייצרים רווחים מהותיים מצטברים, המחזקים משמעותית את הונה העצמי של החברה ומהווים עדות נוספת לעוצמתה וליציבות הפיננסית הבולטת שלה”, הוא הוסיף.