גלובס: דמי ניהול קבוצת הרכישה בפרויקט דה וינצ’י יניבו לבעלי ישראל קנדה כ200 מילון שקלים

אתר גלובס מדווח כי חברת ישראל קנדה שבשליטת ברק רוזן ואסי טוכמאייר פירסמה צפי לרווח של 33 מילון שקלים דמי ניהול לאור התקדמות פרויקט דה וינצ’י. לפי ישראל קנדה, בעקבות השלמת התנאים הדרושים בהסכמי הליווי הפיננסי של חברי הקבוצה, יקבלו ישראל קנדה וחברת אקרו נדל”ן, אשר מנהלות את הקמת הפרויקט היוקרתי במרכז תל אביב, את החלק הראשון מדמי הניהול שלהם הן זכאיות, בסכום של 108 מיליון שקל.

סכום זה משקף שישים אחוזים  מסך דמי הניהול שלהם זכאית השותפה המנהלת את הפרויקט, ואת הייתרה היא תקבל בשני תשלומים שווים של עשרים אחוזים כל אחד עם נתינת אישור איכלוס לפרויקט ובתשלומים רבעוניים כשנה לאחר השלמתו.בעקבות “הקלת כחלון” עשויות להתוסף דירות נוספות, ועבורם צפויים טכמאייר רוזן ושותפיהם לקבל 13 מליון שקלים נוספים, כך שסך כל דמי הניהול מוערך ו194 מילון שקלים.