מפרט – 4 חדרים – ברק רוזן

מפרט - 4 חדרים - ברק רוזן

מפרט – 4 חדרים – ברק רוזן