מפרט – 3 חדרים – ברק רוזן

מפרט - 3 חדרים - ברק רוזן

מפרט – 3 חדרים – ברק רוזן